شعر زیبای بشقاب ها

[ad_1]

شعر زیبای بشقاب ها


?شعر
✨بشقاب ها
? ژانر اجتماعی
✍ بقلم شیدا بنی هاشم

سه چیزاست که صدا ندارد:
۱-مرگ فقیر
۲-ظلم غنی
۳-چوب خدا

می رسد ته مانده بشقاب ها

دست ها را باز، درشب های سرد

ها کنیدای کودکان دوره گرد

مژدگانی ای خیابان خواب ها

میرسدته مانده بشقاب ها

سربه لاک خویش بردیم ای دریغ

نان به نرخ روز خوردیم ای دریغ

گیرخواهد کرد روزی روزیت

درگلوی مال مردم خوارها

من به درگفتم لیکن بشنوند

نکته هاراموبه مو دیوارها

شیدا

تعداد بازدید 80

[ad_2]

لینک منبع